logo

Akumulatory AGM Yuasa NPC - zalecenia eksploatacyjne

Akumulatory serii NPC mają takie same charakterystyki stałomocowe i stałoprądowe jak akumulatory odpowiadające pojemnością z serii NP.

Oczekiwana żywotność akumulatorów serii NPC pracujących buforowo z napięciem ładowania 2,275V/ogniwo +/-0,005V/ogniwo w temperaturze 200C wynosi 5lat z zastrzeżeniem, że wartość tętnień prądu ładowania nie przekroczy 0,05C (A).

Żywotność akumulatorów Yuasa NPC pracujących cyklicznie determinuje przede wszystkim ilość cykli i głębokość rozładowania. Dla przyjętego założenia, że akumulator jest zużyty jeżeli jego pojemność dostępna wynosi 80% Cn ( wg EUROBAT ) dostępna liczba cykli wynosi odpowiednio:

 

  • 200 cykli dla 100% głębokości rozładowania;
  • 500 cykli dla 50% głębokości rozładowania;
  • 1200 cykli dla 30% głębokości rozładowania;

większa liczba cykli może być wykonana np. przy spadku dostępnej pojemności do 60% Cn.

Należy bezwzględnie przestrzegać aby napięcie ładowania przy temperaturze przekraczającej zakres 150C-300C było korygowane ze współczynnikiem –4mV/0C/ogniwo dla pracy cyklicznej (ładowanie jednostopniowe i ładowanie trójstopniowe) i –3mV/0C/ogniwo dla pracy buforowej (ładowanie jednostopniowe). Jaki akumulator

Do pracy cyklicznej można łączyć akumulatory maksymalnie w dwa szeregi równolegle z tym, że stosunek pojemności szeregów będzie wynosił 1:1 (szeregi muszą mieć taką samą pojemność).

Dla zachowania optymalnej żywotności w pracy cyklicznej i buforowej należy rygorystycznie przestrzegać szczegółowych zaleceń instalacji, instrukcji obsługi i zaleceń pracy ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji ładowania. Nie należy nigdy pozostawiać rozładowanych akumulatorów bez ładowania dłużej niż 48h.

 

organic icon

BIERZESZ NOWY, ODDAJESZ STARY AKUMULATOR !

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE !