logo

Akumulatory AGM Yuasa NP - informacje techniczne 

serianpinformacjetechniczne2

 

 

Pojemność znamionowa


Pojemność znamionowa C20 jest określona dla nowego w pełni naładowanego akumulatora, obciążonego prądem rozładowania I20 (zwanym 20-godzinnym prądem rozładowania), który rozładowuje akumulator w czasie dwudziestu godzin nie przekraczając granicy dopuszczalnego poziomu rozładowania - tzw. napięcia odcięcia wynoszącego 1,75[V/ogniwo]. Pojemność znamionową określa się w temperaturze 20[°C]. Akumulator uważa się za rozładowany, gdy jego napięcie osiągnie wartość krytyczną (tzw. napięcie odcięcia). 

Rozładowanie

Czas wyładowania zmienia się w zależności od prądu wyładowania. Przekroczenie prądu znamionowego skraca czas eksploatacji. Wraz ze wzrostem prądu wyładowania dostępna energia (pojemność) ulega zmniejszeniu. Należy brać to pod uwagę przy wyborze odpowiedniego akumulatora do danej aplikacji. Akumulatory Yuasa warszawa

Głębokie rozładowanie

Pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych spada, a czas eksploatacji ulega znacznemu skróceniu, jeżeli są one rozładowywane poniżej zalecanego napięcia odcięcia. Akumulatory rozładowany do napięcia zero Voltów i pozostawiony w tym stanie przez dłuższy czas nie da się już naładować do poziomu nominalnego. Rezystancja wzrasta do wartości odbiegającej od normy a płyty mogą ulec trwałemu zasiarczeniu. W takim przypadku akumulator może nie spełniać założonych mu wymogów eksploatacyjnych. Po rozładowaniu należy jak najszybciej naładować akumulator. Nowoczesna technologia stosowana obecnie przez firmę YUASA pozwala akumulatorom dobrze znosić nadmierne rozładowanie. Nie są to jednak zalecane warunki pracy.

 

Temperatura pracy

Pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury podczas wyładowania, np. dla wartości prądu 0,05C[A] czas wyładowania z 20[h] w temperaturze 20[°C] zostanie skrócony do ok. 15[h] (tj. 75%) w temperaturze –10[°C]. Ponadto im większy prąd wyładowania (krótszy czas wyładowania), tym bardziej wzrasta niekorzystny wpływ niskiej temperatury. Należy unikać eksploatacji poza zakresem -15÷50[°C], ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.Samorozładowanie

Gdy naładowany akumulator nie jest wykorzystywany przez dłuższy czas wielkość zgromadzonego w nim ładunku stopniowo maleje. Zjawisko to nazywane jest samorozładowaniem. Stopień samorozładowania dla serii Yuasa NP wynosi 3% pojemności znamionowej miesięcznie przy składowaniu w temperaturze otoczenia 20[°C]. 

organic icon

BIERZESZ NOWY, ODDAJESZ STARY AKUMULATOR !

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE !